BOKSKAP

Fagutvalget ved Institutt for Spesialpedagogikk disponerer skap nr.:
- 192-286 i kjelleren
- 381-410 i termstua
- 412-481 i lesesalen i 3. etg.

SLIK LEIER DU SKAP
1. Velg et skap. Merk deg nøye skapets nummer, og hvilket utvalg det tilhører. Det anbefales å leie skap av utvalget som tilhører ditt studie. Er du i tvil, ta kontakt med et utvalg. Du må selv kjøpe hengelås til å sette på skapet ditt

2. Legg 20 kroner en konvolutt. Merk konvolutten med skapnummeret, ditt navn, og din studentmail-adresse. Skapene koster 20 kroner pr. semester, og må betales en gang i semesteret.

3. Legg konvolutten i postkassen til riktig utvalg. Utvalgene ved PFI og ISP har hver sin postkasse ved heisen i 3. etg., og kontor i rom 380. LAP har kontor og postkasse sammen med studentutvalget i kantinen.

4. Fagutvalget ved ISP sender ut kvittering per mail til sine leietagere.

5. Betalingsfristen er 1. Oktober i høstsemesteret, og 1. Mars i vårsemesteret.

6. Ubetalte skap åpnes, og innholdet fjernes. Avhenting av skapinnhold skjer på utvalgets kontor, og gebyrlegges med 100 kroner. Utvalgene tar ikke ansvar for tap av eller skade på lås eller innhold.

7. Studenter benytter skapene på eget ansvar. Utvalgene er ikke ansvarlige for skapenes innhold. Det anbefales ikke å oppbevare verdisaker i skapene.

For beskjeder, mer informasjon og fullt reglement, se utvalgenes hjemmesider:

ISP: http://fuisp.blogspot.com/PFI: www.pfi.uio.no/studentliv/fagutvalget/


LPU: www.uv.uio.no/studentliv/lap/